W koszyku 0 obiekt(y) Brak obiektów!

Obiekty w Twoim koszyku

Nie masz żadnych obiektów w koszyku!

Personal Art Personal Art

Zwroty i Reklamacje

Zwroty i Reklamacje

a). zwroty

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu dzieła sztuki stosowne oświadczenie. W celu zachowania terminu należy wysłać powiadomienie o chęci dokonania zwrotu przed upływem terminu na adres mailowy Galerii: info@personalart.pl.

2. Konsument chcący skorzystać z prawa odstąpienia od umowy jest obowiązany odesłać dzieło sztuki niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 dni na adres Galerii (Galeria Personalart Łukasz Pietrzak, ul. Boya-Żeleńskiego 38/12, 95-100 Zgierz) w stanie nienaruszonym, nie posiadającym śladów użytkowania. Konsument powinien zwrócić dzieło sztuki wraz z kompletem dokumentów otrzymanych wraz z dziełem sztuki. Konsument korzystający z prawa do odstąpienia od umowy proszony jest o wypełnienie formularza zwrotu - wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Galerii oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Odsyłany produkt powinien zostać należycie zapakowany i zabezpieczony tak, aby nie został uszkodzony w trakcie transportu.

3. Zwrot zapłaconej przez Użytkownika kwoty zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika w konto bankowe. Zwrotowi podlegają również koszty przesyłki dzieła sztuki do klienta. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia, ponosi Kupujący.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

formularz zwrotu PDF

 

b). reklamacje

1. W przypadku gdy po otrzymaniu towaru stwierdzone zostaną nieprawidłowości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy, podając swoje dane: imię, nazwisko, a także dane dotyczące dzieła: nazwę, numer dzieła, numer zamówienia i opis wady.

2. Kupujący przesyła towar, w którym zostały stwierdzone nieprawidłowości Sprzedającemu, na koszt Sprzedającego.

3. Sprzedający ustosunkowuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sprzedający, o ile to możliwe naprawi Dzieło, wymieni na inne lub dokona zwrotu wszelkich poniesionych przez Kupującego kosztów. Zwrot kosztów odbędzie za pośrednictwem Galerii PERSONALART.PL, w drodze przelewu na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.

x

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
Zaakceptuj cookies.